måndag 8 december 2014

Reflektioner i December 2014

Vi tackar Tommy Silverfors för denna vackra tankfulla bild!