Månadens Bild


Månadens Bild

Vi har börjat att ha en månadstävling i klubben
där alla medlemmar får deltaga med bilder.

Den nyaste bilden hamnar alltid övers i flödet
och för att se tidigare vinnare så får man scrolla ner
och vill man se bilderna i albumform så
klickar man här 







Ljusvandring i Tibro
november/december 2016

Vinnare Sture Doverfors

Denna tävling gjordes här på bloggen
där alla läsare fick rösta







Sommaren 2016
Vinnare av sommarens bildtävling Marianne Grönberg.
Denna tävling gjordes endast på bloggen
där alla läsare fick rösta.
För att se alla tävlande bidrag klicka här.


Marianne Grönberg







April 2016
Vinnare Jan Gustavsson.

Jan Gustavsson






Mars 2016
Stig och Sture fick lika många poäng så dom fick dela på vinsten.

Stig Larsson

Sture Doverfors