Om oss

Tibro Fotoklubb

"Startades 1947 när några fotointresserade samlades på Larssons Konditori"

Fotoklubbens målsättning var att genom kurser bildstudier sammankomster och utflykter ha det trevligt av sin hobby. 

På 1950 och 60 talen var Tibro Fotoklubb ett känt namn i tävlingssammanhang även utanför Sveriges gränser.

Fotoklubben har även sysslat med dokumenterande fotografering av Tibro och vad som hände vid olika tidpunkter av 1900 talet.

Medlemsantalet är nu ca. 35 st och vi träffas en gång i månaden och vi håller till i en källarlokal på Fredsgatan 9A.

Vi tittar och bedömer egna samt andra fotoklubbars foton.

Klubben bjuder in olika föreläsare som visar sina bilder och berättar hur dom arbetar.

Vintergatan är Tibros biograf som vi hyr ibland för olika program och är då öppet för allmänheten.

Vi har även utbildningar av den nya digitala tekniken med hjälp av både intern och extern kunskap.

Vi har utrustning dels att omvandla dia till digitala bilder samt framkallning och förstoring av traditionell film.

Ett par gånger varje år har vi fotoutflykter då kameran och fikakorgen skall med.

Varje år ger Tibro Fotoklubb ut en "Fotokalender" vilket varit mycket uppskattat i över 30 år!

Tibro Fotoklubb är nu 70 år och är väl med i den nya tekniken, så tveka inte att kontakta oss.

Med vänlig hälsning Styrelsen.



Styrelsen består av:

Ordförande.         Stig Larsson
Kassör.                Anders Lööw
Sekreterare.         Dan Berntsson
Ledamot.             Anders Lindblom
Ledamot.             Elof Johansson
Suppleant.           Sture Doverfors
Suppleant.           Jens Sandgren